MARS logo

        MARS Polska
O nas >

Filozofia rozwoju

Mars to firma oferująca szerokie możliwości rozwoju zawodowego już od najwcześniejszego etapu kariery zawodowej. Wchodząc do organizacji, każdy z naszych współpracowników realizuje ambitne i samodzielne zadania, a dzięki indywidualnie zaplanowanej ścieżce kariery wie, że może liczyć na pełne wsparcie ze strony przełożonych i innych współpracowników.

Nasza filozofia rozwoju oparta na modelu 70-20-10 zakłada, że 70% rozwoju dzieje się poprzez osobiste doświadczenia, 20% ucząc się od innych, a 10% poprzez formalne szkolenia.

 

70% - nauka przez doświadczenie

Opierając się na badaniach wierzymy, że człowiek najszybciej (70%) uczy się i rozwija poprzez własne doświadczenie i wyzwania w pracy, np. poprzez:

  • podejmowanie się konkretnych projektów w celu rozwinięcia danej umiejętności;
  • zarządzanie pracą innych;
  • wykorzystywanie wiedzy zdobytej w praktyce;
  • podejmowanie się projektów wychodzących poza podstawowe obowiązki;
  • czasową zmianę stanowiska pracy
  • uczenie innych


Dlatego też każdy z Współpracowników MARS Polska może liczyć na samodzielną realizację ciekawych i odpowiedzialnych projektów w naszej firmie – nawet, jeśli jest jeszcze studentem i dołącza do nas na okres Mars Business Experience.

20% - nauka od innych

20% tego co wiemy i nauczyliśmy się pochodzi z wymiany wiedzy, poglądów z innymi osobami oraz kontaktu z ekspertami i coachami, zatem metody wspierające ten rodzaj nauki to mentoring oraz coaching. Dlatego też w MARS duży nacisk kładzie się na efektywną współpracę z bezpośrednim przełożonym oraz synergię płynącą z pracy zespołowej.

Praca ze swoim szefem to nie tylko planowanie zadań, ale przede wszystkim praca nad własnym rozwojem. Dwa razy w roku, każdy ze Współpracowników MARS Polska przechodzi przez proces oceny własnych dokonań i wraz ze swoim przełożonym planuje dalsze kroki swojej kariery. Wierzymy, że sukces menedżera to sukces jego ludzi.

10% - nauka przez szkolenia

W 10% mieści się ogromna, globalna platforma szkoleniowa „MARS University”. Oferuje ona treningi on-line i stacjonarne, prowadzone zarówno przez wewnętrznych jak i zewnętrznych trenerów. Staramy się, aby szkolenia, których szeroki wachlarz oferujemy naszym współpracownikom poprzez innowacyjną platformę MARS University, trafiały w realne potrzeby rozwojowe każdego z nich.

Plany szkoleniowe dla każdej osoby określane są w trakcie spotkań oceniająco – rozwojowych i biorą pod uwagę obecny poziom kompetencji (oceniony w feedbacku 360 stopni), oraz zakładany poziom, by móc wykonywać zadania na najwyższym poziomie. MARS inwestuje w swoich Współpracowników, otwierając im tym samym drogę do dalszego rozwoju. 90% stanowisk średniego i wyższego szczebla obsadzane jest przez naszych współpracowników w drodze wewnętrznego awansu.

MARS University

Platforma szkoleniowa MARS University (MARS U) to jeden z najbardziej cenionych uniwersytetów korporacyjnych, co potwierdziła nagroda Uniwersytetu Pensylwanii, Wharton Business School oraz magazynu Fortune (Global Innovation and Excellence Awards – przyznawane są za doskonałość i innowację w kształceniu pracowników). W ramach MARS University współpracownicy z różnych działów oraz oddziałów korporacji MARS, Inc. na całym świecie naturalnie budują społeczności uniwersyteckie, w ramach których w optymalny dla siebie sposób gromadzą wiedzę i się nią dzielą. Forma uczenia się to blended learning.