MARS logo

        MARS Polska
O nas >

Kogo szukamy?

Największą wartość naszej firmy na rynku stanowią współpracownicy o wysokich kompetencjach i nastawieniu na ciągły rozwój zawodowy oraz podnoszenie swoich kwalifikacji. Nawet najbardziej znane produkty, nowoczesne fabryki czy wdrażane innowacje, nie zastąpią tego, czego dokonać mogą nasi współpracownicy, dla których praca jest prawdziwą pasją.  

W MARS poszukujemy prawdziwych talentów – osób, które są nie tylko merytorycznymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale potrafią doskonale współpracować w grupie i dbać o sukces całego zespołu. Równie ważne jak kompetencje zawodowe jest dla nas dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej, dzielenie naszych wartości i wizji biznesu, który wspólnie budujemy. MARS to miejsce dla osób ambitnych i samodzielnych, które potrafią przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i osiągać doskonałe wyniki. Działamy globalnie, więc liczymy, że nasi współpracownicy będą korzystać z możliwości rozwoju kariery międzynarodowej.

Ponieważ tak mocny nacisk kładziemy na rozwój zawodowy, w większości rekrutujemy osoby na początku ścieżki zawodowej, którym oferujemy kompleksowe wsparcie i indywidualny plan rozwoju. Pierwszym krokiem do kariery w MARS jest zazwyczaj program stażowy Mars Business Experience, w czasie którego studenci pod okiem przełożonego realizują projekty wynikające z realnych potrzeb naszej firmy. Co ciekawe, około 40% managerów zaczynało u nas karierę od stażu lub programu rozwojowego.

Dzięki temu, że większość stanowisk średniego i wyższego szczebla w firmie obsadzane jest przez naszych współpracowników w drodze wewnętrznej rekrutacji, każda osoba, które osiągnie stawiane przed sobą cele ma realną szansę na awans.