MARS logo

        MARS Polska

O nas >

Koncepcja Organizacyjna

Wyjątkowa kultura organizacyjna, oparta na zasadzie egalitaryzmu i otwartości wyróżnia Mars na tle innych organizacji i buduje przyjazne miejsce pracy. Ludzie są najważniejszym zasobem, jaki posiada firma. Ich ciężka praca i zaangażowanie decyduje o naszym sukcesie.

Osoby pracujące w Mars nazywają się współpracownikami, gdyż zgodnie z filozofią firmy każda osoba zatrudniona w Mars powinna traktować ją jak część własnego biznesu. Jednym z priorytetów biznesowych firmy jest również budowanie zaangażowania współpracowników poprzez kształtowanie środowiska pracy, które zapewnia wsparcie każdej zatrudnionej osobie w realizacji ambitnych celów i budowaniu satysfakcjonującej ścieżki zawodowej.

W naszych otwartych biurach nawet zarządy pracują w sąsiedztwie innych współpracowników. Pomaga to zachować efektywną komunikację, poczucie dostępności kierownictwa oraz rozwój silnego poczucia wspólnoty. Jedną z Pięciu Zasad MARS jest Wzajemność (ang. Mutuality), która stanowi ważny element relacji między nami. Dlatego właśnie każdego ze współpracowników, niezależnie od jego roli w organizacji, obdarzamy w równej mierze wolnością, ale i odpowiedzialnością za wspólne dobro firmy. Nasz sukces, zależy bowiem od wysiłku całego zespołu.

Priorytetem jest dla nas wspieranie rozwoju naszych współpracowników poprzez dostarczanie im wszelkich możliwych narzędzi, które pozwolą im realizować wyznaczone cele. Poza zawodowymi kompetencjami, staramy się wspierać ich również w innych aspektach życia. Podpowiadamy, jak budować zdrowe relacje z innymi ludźmi, jak zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie czy rozsądnie zarządzać oszczędnościami. MARS to także egalitaryzm i przejrzystość procedur. Traktujemy wszystkich równo, znosimy bariery w komunikacji i codziennych relacjach. Nasi dyrektorzy nie zamykają się w gabinetach, a samochód służbowy to jedynie narzędzie pracy, a nie wyznacznik prestiżu.

Nasi współpracownicy czerpią z nieograniczonych możliwości rozwoju: to aktywne, utalentowane osoby, które przejmują odpowiedzialność i kształtują własną zawodową karierę, nie czekając na gotowe rozwiązania. Wiedzą, że to od nich zależy, czy praca będzie tylko codziennym obowiązkiem, czy stanie się czymś więcej.