MARS logo

        MARS Polska
Nasze Zasady w Działaniu

W podejściu do biznesu firmie Mars przyświeca nieustannie Pięć Zasad: Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność. W 1947 r. Forrest E. Mars, Senior określił swój cel zbudowania firmy, która będzie kreować „wspólne korzyści” dla wszystkich interesariuszy. Za pośrednictwem naszych Pięciu Zasad realizujemy tę wizję i wzrost oparty na odpowiedzialności oraz wzajemnych korzyściach. To właśnie one stoją za naszymi sukcesami, pozwalają nam pozostać sobą w czasach wzrostu i jednoznacznie określają sposób naszego postępowania, gdy stajemy w obliczu wyzwań i dylematów.

To, że działamy etycznie oznacza, że tak samo ważne jest dla nas osiągnięcie celu, jak i środki, które nas do tego celu doprowadzą. Jako firma rodzinna, niezależna od akcjonariuszy czy wahań na giełdzie możemy świadomie kształtować naszą działalność tak, żeby sama pogoń za zyskiem na przysłaniała nam ważniejszych wartości.

Więcej na temat Pięciu Zasad korporacji MARS znajdziesz na www.mars.pl.