MARS logo

        MARS Polska
1

Ogłoszenie rekrutacyjne

Przygotowując swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny lub odpowiedzi na pytania z formularza aplikacyjnego), uważnie przeczytaj ogłoszenie rekrutacyjne i upewnij się czy stanowisko, o które chcesz się ubiegać, odpowiada Twojemu profilowi zainteresowań oraz czy Ty jako kandydat spełniasz wymagania, które są stawiane przez naszą firmę. Jeśli nie spełniasz tzw. kryteriów twardych, które opisaliśmy w ogłoszeniu (np. znajomość języka angielskiego na określonym poziomie, doświadczenie zawodowe etc.), Twoja aplikacja zostanie odrzucona.